Web Content Display

06.01.2015 г.  12:20 ч.

Бірінші облигациялық бағдарламаның шығарылымы проспектісіне өзгерістер туралы ақпарат

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) бірінші облигациялық бағдарламаның шығарылымы проспектісіне мынадай өзгерістер туралы хабарлайды

1) эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органының  шешім қабылдау күні, шешім қабылдаған органның атауы – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 8 желтоқсандағы бұйрығымен - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен;

2) эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістің мәні - Айтжанов Дулат Нулиұлының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы ретіндегі  өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының міндетін атқаруды «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары Мақажанов Дәурен Сәбитұлына жүктеу.  

 

06.01.2015 г.  12:23 ч.

Эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісіне өзгерістер туралы ақпарат

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісіне мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:

1) эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органының  шешім қабылдау күні, шешім қабылдаған органның атауы – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 8 желтоқсандағы бұйрығымен - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен;

2) эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістің мәні - Айтжанов Дулат Нулиұлының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы ретіндегі  өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының міндетін атқаруды «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары Мақажанов Дәурен Сәбитұлына жүктеу. 

 

06.01.2015 г. 15:20

Эмитент органының құрамын өзгерту туралы ақпарат

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) эмитент органының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:

1) Шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні – Жалғыз акционердің № 9-2/695 шешімімен 2014 жылғы 29 желтоқсан;

2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Атқарушы орган – Директорлар кеңесі;

3) эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты – Айтжанов Дулат Нулиұлының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.  

 

08.01.2015 г. 14:36 ч.

Акционерлік қоғамдардың ірі мәмілелерді және жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы ақпарат

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру    қағидаларына сәйкес жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:

1. Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2014 жылғы 30 желтоқсан;

2. Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 4 400 000 000 теңге;

3. Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;

4. Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 0,54%;

5. Мәміленің негізгі маңызды шарттары – сыйақы мөлшерлемесі  1,02%, мерзімі – 2018 жылғы 10 желтоқсан;

6. Мәміле жасау күні – 2014 жылғы 30 желтоқсан.

14.04.2015 г.  15:50 ч.

Акционерлік қоғамын және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат
1. әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы – Астана қаласының мамандырылғын ауданаралық әкімшілк соты;
2. мемлекеттік органнның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған күні, нөмірі – 2015 жылдың 10 сәуір № 3-7679/2015 и №3-7678/2015 от 10 апреля 2015 года;
3. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы баптарын көрсету арқылы әкімшілік жаза қолданудың мазмұны (әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы) – әкімшілік құқықбұзушылық, құнды қағаздар нарығында ақпаратты ашу міндетін бұзышулыққа әкеп соқтырған, Қазақстан Республикасы " Әкімшілік құқық бұзушылық " Кодексінің  263 бабына сәйкес жауапкершілікке әкеп соқтрады; 4. Басқа мәліметтер – қаулы көшірмелері 2015 жылдың 14 сәуірінде алындыыы және заңдық күшіне енбеді.

29.06.2015 ж.  18:00

Акционерлік қоғамдардың ірі мәмілелерді және жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы ақпарат.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру    қағидаларына сәйкес жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:

1.    Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;
2.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 10 000 000 000,00 теңге;
3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 1,17%;
5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 8,61%;
6.    Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 24 маусым.

1.    Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;
2.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 28 000 000 000,00 теңге;
3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 3,28%;
5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 8,61%;
6.    Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 24 маусым.

1.    Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;
2.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 4 500 000 000,00 теңге;
3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 0,53%;
5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 9%;
6.    Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 24 маусым.

1.    Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;
2.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 10 000 000 000,00 теңге;
3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 1,17%;
5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 8,61%;
6.    Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 24 маусым.

1.    Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;
2.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 20 000 000 000,00 теңге;
3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 2,34%;
5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 8,61%;
6.    Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 24 маусым.

1.    Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;
2.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 1 000 000 000,00 теңге;
3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 0,12%;
5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 8,25%;
6.    Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 24 маусым.

30.06.2015 ж. 16-00

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасының 2012 жылғы                   24 ақпандағы № 72 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру қағидаларына сәйкес хабарлайды:   
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсете отырып эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешімді қабылдаған күн – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің ашық отырысының 2015 жылғы 24 маусымдағы № 4 шешімі;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Атқарушы орган – Басқарма құрамы;
3) эмитент органының құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты  – Ходжаназаров Айдарбек Асанұлы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары болып сайлансын.

 

10.07.2015 ж.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ  2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру    қағидаларына сәйкес жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:

 

1.   Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;

2.       Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 10 684 733 888,89 теңге;

3.       Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;

4.       Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 1,27 %;

5.       Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 8,61%;

6.       Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 7 шiлде.

 

15.07.2015 ж.

"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ өзінің KZP01Y10E814 (KZ2C00002988, KZAGb2) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады

    "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ (Астана) 2015 жылдың 14 шілдесінде өзінің KZP01Y10E814 (KZ2C00002988, KASE ресми тізімі, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары" санаты, KZAGb2) облигациялары бойынша купондық сыйақысын төлегені туралы Қазақстан қор биржасына (KASE) хабарлады.

Аталмыш хабарламаға сәйкес төленген сыйақының мөлшері 802280000 теңгені құрады.

 

15.07.2014 ж. 18-00 с.

 

        «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ  2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру    қағидаларына сәйкес жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:

1.  Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;

2.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 14 272 997 761,84 теңге;

3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;

4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 1,67 %;

5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 10%;

6.    Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 14 шiлде.

 

19.08.2015 ж. 18-00 с.

Акционерлік қоғамының акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы туралы және уәкілетті орган акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу, қоғамның бағалы қағаздары шығарылымын жою қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат:

1.                бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған мемлекеттік органның атауы, бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 2014 ж. 12 желтоқсан Қазақстан Респуликасының Ұлттық Банкінің №  Е81-1 Куәлігі.

2.                шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны, бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі – купондық облигациялар, 30 000 000 (отыз миллион) дана, ҰТН KZP01Y10E814;

3.                облигацияларды шығарған жағдайда номиналды құны, айналысқа жіберу мерзімі және өтеу тәртібі, олар бойынша кірісті төлеу тәртібі мен мерзімдері, ковенанттар және (немесе) олардың шығарылым проспектісінде көрсетілген шектеулер қосымша көрсетіледі – 1 000 (бір мың) тенге, Облигациялардың айналым мерзімі – айналымға түскен күннен бастап 10 (он) жыл, Облигациялар теңгемен ақшаларды облигациялардың айналым мерзімінің бітетін күні басталардағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесіне тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшоттарына аудару арқылы облигациялардың айналымға шығарылатын соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақының бірмезеттік төлемімен бірге төленеді.

Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар):

 осы облигациялар шығарылымының проспектісімен белгіленген облигациялардың барлық айналым мерзімі ішінде, эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:

1)                меншіктен шығару күнінде эмитенттің активтерінің жалпы құнынан жиырма бес пайыздан асатын сомаға эмитенттің активтерінің құрамына кіретін мүлікті меншіктен шығармауға;

2)                осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күнінде эмитенттің активтерінің жалпы құнынан 10 (он) пайыздан көп, эмитент облигацияларының шығарылуымен байланысты емес міндеттердің орындалмау фактілеріне жол бермеуге;

3)                эмитенттің құрылтайшылық құжаттарына эмитент қызметі негізгі түрлерінің өзгертілуін қарастырушы өзгертулер енгізбеуге;

4)                ұйымдастырушылық -құқықтық түрді өзгертпеуге.

Биржаның Листингтік комиссиясы тарапынан ұсынылған шектеулер (ковенанттар):

1)                эмитент пен Биржаның арасында жасалған листингтік келісімшартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есеп-қисаптың ұсынылу мерзімінің бұзылуына жол бермеу керек;

2)                аудиторлық есептердің ұсынылу мерзімдерінің бұзылу себебі аудиторлық компанияның кінәсі болып табылатын жағдайларды қоспағанда, эмитент пен Биржаның арасында жасалған листингтік келісімшартпен белгіленген эмитенттің жылдық қаржылық есеп-қисабы бойынша аудиторлық есептердің ұсынылу мерзімінің бұзылуына жол бермеу керек;

4.                жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі: жарияланған бағалы қағаздар санын өсіру бөлігінде бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісінде өзгерістерді мемлекеттік тіркеу күні, жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі туралы шешімді қабылдау күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органы, бағалы қағаздардың түрлері бойынша бөлігінде бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіне тиісті өзгерістерді мемлекеттік тіркеуден кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны – жоқ;

5.  бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімді қабылдаған күні – 2014 жылдың 26 қараша;

6.  бағалы қағаздарды орналастыру басталған күн, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсете отырып бағалы қағаздарды орналастыру шарттары – 2015 жылдың 26 ақпан, 20 057 000 (жиырма миллион елу жеті мың) дана,  «Қазақстандық Қор Биржасының» АҚ мамандандырған саудалар;

7. бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күн (орналастырудың есепті кезеңін көрсете отырып), бағалы қағаздарды өтеу күні - жоқ;

8. бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептің, есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсете отырып өтеу қорытындылары туралы есептің бекітілген күні – 2015 жылдың 4 тамыз;

9. есепті кезеңде акционерлік қоғамның олар шығарған бағалы қағаздарды оларды ұстаушылардан сатып алған саны мен түрі - жоқ;

10.  есепті кезеңде акциялар бойынша дивидендтерді, облигациялар бойынша кірістерді төлеу туралы мәліметтер –  Астана қ. 2015 жылдың 29 маусымдағы 00:00:00 уақытына сәйкес облигацияляр ұстаушылардың реестірі бойынша  802 280 000 (сегіз жүз екі миллион екі жүз сексен мың) тенге 2015 жылдың 15 шілде;

11. жою үшін негіздемесін көрсете отырып бағалы қағаздардың шығарылымын жойған күні. Акционерлік қоғамы уәкілетті органнан эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алған жағдайда уәкілетті органның осындай рұқсаттың күні және нөмірі, сондай-ақ шығарылымның негізгі өлшемдері көрсетіледі – жоқ.

 

07.09.2015 ж. 16-00 с.

Акционерлік қоғамдардың ірі мәмілелерді және жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы ақпарат.

 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:

1. Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 4 қыркүйек;

2.   Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 16 499 648 860 теңге;

3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;

4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 1,81 %;

5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – сыйақы 0,50%;

6.    Мәміле жасау күні – жасасу барысында.

1.  Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 4 қыркүйек;

2.  Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 10 000 000 000 теңге;

3.  Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;

4.  Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 1,09 %;

5.  Мәміленің негізгі маңызды шарттары – сыйақы мөлшері 9,00%;

6.  Мәміле жасау күні – жасасу барысында.

7.   Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 24 маусым;

8.   Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 8 871 884 218,56 теңге;

9.   Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;

10. Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 0,97 %;

11. Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 8,61%;

12. Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 4 қыркүйек.

 

27.11.2015ж. 10-00

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) эмитент органының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
1) Шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні – Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабы 4-тармағына сәйкес «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының  Директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде 2015 жылдың 26 қазаннан бастап;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы –  Директорлар кеңесі;
3) эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты – Наль Абдиашим Закирович «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директорі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

 

12.11.2015 ж. 10-00

         Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған шешімдер туралы ақпарат:
1) акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ; Астана қ., Республика даңғылы, 24;
2) акционерлердің жалпы жиналысын, директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны – 10.11.2015ж., № 9-3/991 бұйрық;
3) акционерлердің жалпы жиналысында, директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ директорлар Кеңесiнiң құрамы туралы;
4) акционерлердің жалпы жиналасында және дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министірінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі АҚ Директорлар Кеңесінің құрамы туралы» бұйрығына келесi өзгерiс енгiзiлсiн: 1-тармағының 2) тармақшысында: «4» саны «5» санымен өзгерiтiлсiн;
5) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

20.11.2015 ж.  11-00

Акционерлік қоғамының акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы туралы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - уәкілетті орган) акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу, қоғамның бағалы қағаздары шығарылымын жою қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат.

 Акционерлік қоғамының акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы туралы және уәкілетті орган акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу, қоғамның бағалы қағаздары шығарылымын жою қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат:
1. бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған мемлекеттік органның атауы, бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні - Облигациялар шығарылымы 2009 жылғы 10 ақпанда тіркелді және эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне D38 нөмірімен енгізілді.
2. шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны, бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі:
- шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі - атаулы купондық, қамсыздандырылмаған;
- саны - 150 000 (бір жүз елу мың) дана;
- бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі - KZ2C0Y15D389.
3. облигацияларды шығарған жағдайда номиналды құны, айналысқа жіберу мерзімі және өтеу тәртібі, олар бойынша кірісті төлеу тәртібі мен мерзімдері, ковенанттар және (немесе) олардың шығарылым проспектісінде көрсетілген шектеулер қосымша көрсетіледі:
- номиналды құны - 1 000 000 (бір миллион) теңге;
- айналысқа жіберу мерзімі – 15 жыл;
- өтеу тәртібі - 18.02.2024 бастап 28.02.2024 дейін;
- олар бойынша кірісті төлеу тәртібі мен мерзімдері – Облигациялар бойынша сыйақы уақытша база есебінен жылына екі рет теңгемен жүргізіледі, орналастыру күнінен бастап оны өтеу күніне дейін   тиісінше әрбір 6 айда қолма-қол ақшасыз төлем арқылы сыйақы төлеу бойынша міндеттемелер басталған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Облигациялар бойынша сыйақының мөлшері – номиналдық құнның жылдық 0,02%;
- ковенанттар және (немесе) олардың шығарылым проспектісінде көрсетілген басқа шектеулер – Холдингтің облигациялар шығарылымы проспектісінде көрсетілген шектеулер (ковенанттар) көзделмеген.
Биржаның Листингтік комиссиясы тарапынан ұсынылған шектеулер (ковенанттар):
1)    эмитент пен Биржаның арасында жасалған листингтік келісімшартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есеп-қисаптың ұсынылу мерзімінің бұзылуына жол бермеу керек;
2)    аудиторлық есептердің ұсынылу мерзімдерінің бұзылу себебі аудиторлық компанияның кінәсі болып табылатын жағдайларды қоспағанда, эмитент пен Биржаның арасында жасалған листингтік келісімшартпен белгіленген эмитенттің жылдық қаржылық есеп-қисабы бойынша аудиторлық есептердің ұсынылу мерзімінің бұзылуына жол бермеу керек;
4. жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі: жарияланған бағалы қағаздар санын өсіру бөлігінде бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісінде өзгерістерді мемлекеттік тіркеу күні, жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі туралы шешімді қабылдау күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органы, бағалы қағаздардың түрлері бойынша бөлігінде бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіне тиісті өзгерістерді мемлекеттік тіркеуден кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны – Жарияланған бағалы қағаздардың санын арттыру жүргізілмеген.
5. бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімді қабылдаған күні - 7 ақпан 2009 жыл № 4;
6. бағалы қағаздарды орналастыру басталған күн, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсете отырып бағалы қағаздарды орналастыру шарттары
     - бағалы қағаздарды орналастыру басталған күні  - 2009 жылғы                18 ақпаннан  бастап;
     - бағалы қағаздарды орналастыру талаптары - Облигациялар бойынша сыйақының мөлшері – номиналдық құнның жылдық 0,02%;
     - орналастыру үшін ұсынылған бағалы қағаздардың саны - 150 000 (жүз елу мың) дана;
     - орналастыру әдісі - облигацияларды шығару Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қаражатын тарту мақсатында ұйымдастырылмаған нарықта жүзеге асырылады және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі облигацияларды жалғыз сатып алушы болып табылады,  ақпараттық хабар жарияланған жоқ.
7. бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күн (орналастырудың есепті кезеңін көрсете отырып), бағалы қағаздарды өтеу күні:
- бағалы қағаздарды орналастыру күні (орналастырудың есепті кезеңін көрсете отырып) - 2009 жылғы 18 ақпаннан бастап 2009 жылғы 18 тамызға дейін;
  - Өтеу кезіндегі тізілімді тіркеу күні –17 ақпан 2024 жыл.
8. бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептің, есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсете отырып өтеу қорытындылары туралы есептің бекітілген күні:
- бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту күні  – 13 қараша 2015 жыл;
  - есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсете отырып өтеу қорытындылары туралы есептің бекітілген күні – Бұл есеп жасалған жоқ.
9. есепті кезеңде акционерлік қоғамның олар шығарған бағалы қағаздарды оларды ұстаушылардан сатып алған саны мен түрі - облигацияларды сатып алу жасалған жоқ.
10. есепті кезеңде акциялар бойынша дивидендтерді, облигациялар бойынша кірістерді төлеу туралы мәліметтер - есепті кезең ішінде төленген облигациялар бойынша сыйақының жалпы сомасы 12 000 000 (он екі миллион) теңгені құрады.
11. жою үшін негіздемесін көрсете отырып бағалы қағаздардың шығарылымын жойған күні - облигациялар шығарылымын жою жүргізілмеген.
Акционерлік қоғамы уәкілетті органнан эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алған жағдайда уәкілетті органның осындай рұқсаттың күні және нөмірі, сондай-ақ шығарылымның негізгі өлшемдері көрсетіледі – Холдингке осындай рұқсат берілген жоқ.

25.11.2015 ж.  11.00

Алғашқы облигациялық бағдарлама шығарылымы проспектісіне өзгертулер туралы ақпарат

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіндегі өзгертулер туралы ақпарат хабарлайды:
1.    Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органының шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы – 2015 жылдың 4 қыркүйекте «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директоралар кенесінің № 6 шешімі.
2.    «Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістердің мазмұны (мәні) – Басқарма және Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер.

 

11.12.2015 ж. в 10-00

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:

1.    Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –2015 жылғы 9 жексенбі;
2.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 12 000 000 000 теңге;
3.    Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.    Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 1,1 %;
5.    Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 1,02%;
6.    Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 9 Жексенбі.
 

11.12.2015 ж. 10-00

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру    қағидаларына сәйкес акционерлік қоғамның заңды тұлғаны қруға қатысуы туралы ақпарат хабарлайды:
1. акционерлік қоғамның заңды тұлғаны құру (акционерлік қоғамның мекемеге қатысуы туралы) туралы шешім қабылдаған күн, шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: 2015 жылдың 7 желтоқсанда, «ҚазАгро» Холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі.
2. құрылатын заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері: «Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V.» жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Серіктестік өз қызметін  «CCL Kazakhstan «Silk Road» Agriculture Growth Fund сауда аталымымен жүзеге асырады, мекен-жай: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Netherlands.
3. құрылатын заңды тұлға жүзеге асыратын қызмет түрлері - қазақстанда және бүкіл әлемде тұтынудың тез өсімі салдарынан пайда алу үшін жақсы жайғастырылған болып табылатын қазақстандық ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен тамақ желілері кәсіпорындарына капиталды, квазикапиталды және айырбасталатын қарызды инвестициялау. Мақсатты компаниялар өзінің негізгі кәсіпкерлік қызметтерін басымдықты түрде Қазақстанда жүргізетін болады..

 

21.12.2015 10-00

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:

1.Акционерлік қоғамның органының мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау күні –  2015 жылғы 18 желтоқсан;
2.Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 591 107 829 (бес жүз тоқсан бір миллион бір жүз жеті мың сегіз жүз жиырма тоғыз) теңге;
3.Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 0,06%;
5.Мәміленің негізгі маңызды шарттары – 3% табыстылық;
6.Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 18 желтоқсан.

1. Акционерлік қоғамның органының мәмілілер жасау туралы шешім қабылдау күні – 2015 жылғы 18 желтоқсан;
2.Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 14 272 997 761,84 (он төрт  миллиард екі жүз жетпіс екі миллион тоғыз жүз тоқсан жеті мың жеті жүз алпыс бір) теңге, 84 тиын;
3.Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау құны – қолданылмайды;
4.Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық ара қатынасы –1,43%;
5.Мәміленің негізгі маңызды шарттары –  3% табыстылық;
6. Мәміле жасау күні – 2015 жылғы 18 желтоқсан.

25.12.2015 ж. 9-00

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілелені жасау туралы хабарлайды:

1.Акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн –2015 жылғы 24 маусым;

2.Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – 6 198 367 450 теңге;

3.Мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – қолданылмайды;

4.Осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы – 0,59 %;

5.Мәміленің негізгі маңызды шарттары – облигациялардың табыстылығы 8,61%;

6.Мәміле жасалған күн – 2015 жылы 24 желтоқсан.