Web Content Display

30.12.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
Текст (каз): «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Эмитент органының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
1) шешім қабылдаған Эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы А.М. Теңгебаевтың Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату туралы 2016 жылғы 28 желтоқсандағы № КГД-03/31778-И хабарламасы («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабы 4-тармағына сәйкес). Аталған хабарлама Эмитенттің Директорлар кеңесімен 2016 жылғы 29 желтоқсанда алынған;
2) құрамы өзгертілген Эмитент органының атауы – Директорлар кеңесі;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты – Теңгебаев Ардақ Мырзабайұлы «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы ретіндегі өкілеттігі оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды.
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Мырзахметов Асқар Исабекұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрлігінің министрі , «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
Айтуғанов Қайрат Қапарұлы  - Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрлігінің Бірінші вице-министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
Бишімбаев Қуандық Уалиханұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Жәмішев Болат Бидахметұлы - «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;
Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор;
Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор;
Әлтаев Нұржан Бауыржанұлы –тәуелсіз директор;
Тохтаров Олжас Тәңірбергенұлы – тәуелсіз директор.
5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0 (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жоқ);
6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0 (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жоқ).
 
 
15.12.2016
 
15.12.2016 жылғы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ   ҰБН: KZP02Y10E812  облигациялар проспектісінің шарттарына сәйкес 2 973 505 360 (екі милллиард тоғыз жүз жетпіс үш миллион бес жүз бес мың  үш жүз алтпыс) теңге мөлшеріндегі купонды төлеуді жүзеге асырды.
 
26.10.2016
 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Холдингтің 3 және 4 облигациялардың шығарылымы бекітті
 
21.10.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпаратты хабарлайды:
1)әкімшілік жауапкешілікке тарту туралы шешімін қабылдаған органның атауы– Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті Астана қаласындағы Ішкі мемлекеттік аудит департаменті;
2) мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімін қабылдаған күні,нөмірі (бар болса)– 2016 жыл 4 қазандағы №205/2016;
3) әкімшілік жауапқа тартылған акционерлік қоғам және (оның) лауазымды адамы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бабының реттік нөмірі – Қоғам әкімшілік жауапкершілікке тартылған Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бабының реттік нөмірі – «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабы – қаржы есептілігі депозитарийына 2015 жылғы жылдық қаржы есептілігін белгіленген мерзімде бермегені үшін
4) қоғамның лауазымды адамын әкімшілік жауапқа тартылған жағдайда, осы лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), сондай-ақ лауазымды қосымша көрсетілуі тиіс, қоғамның лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды ма – жоқ.
 
21.10.2016
 
 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің шешімі қабылданған туралы хабарлайды:
1. акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2016 жылғы 20 қазандағы шешімі №443;
2. акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг» АҚ акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;
3. акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:
1) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының  2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін;
2) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 2015 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтері төленбесін;
3) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы осы шешім қолданысқа енгізілген күннен бастап он жұмыс күн ішінде «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 2015 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы қабылданған шешімді бұқаралық ақпарат құралдарына жарияласын;
4) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы осы бұйрықтан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын;
 
05.10.2016
 
 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің шешімі қабылданған туралы хабарлайды:
1. акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2016 жылғы 4 қазан шешімі;
2. акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг» АҚ акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;
3. акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:
1) Холдингтің жарияланған акцияларының саны 51 699 000 (елу бір миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың) дана жай акциялар шығару арқылы ұлғайтылсын.
2) Холдингтің жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін Холдингтің 51 699 000 (елу бір миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың) дана акциясы бір акция үшін 1 000 (бір мың) теңге орналастыру бағасымен жалпы сомасы 51 699 000 000 (елу бір миллард алты жүз тоқсан тоғыз миллион) теңгеге орналастырылсын.
3) Холдинг Басқарма төрағасы (Н.Т. Малелов) заңнамада белгіленген тәртіппен:
- осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген Холдингтің жарияланған акциялар шығарылымының құнды қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органда мемлекеттік тіркелуін және Холдингтің акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізуді қамтамсыз етсін;
- «Қазагро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік акционерлік қоғамның акционерінің құнды қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруды қамтамсыз етсін.
- акиялар шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін олардың төленуіне қарай акциялардың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің шотына аударылуын қамтамсыз етсін.
- осы бұйрықпен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
 
05.10.2016
 
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпаратты хабарлайды:
1)әкімшілік жауапкешілікке тарту туралы шешімін қабылдаған органның атауы– Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті Астана қаласындағы Ішкі мемлекеттік аудит департаменті;
2) мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімін қабылдаған күні,нөмірі (бар болса)– 2016 жыл 4 қазандағы №205/2016;
3) әкімшілік жауапқа тартылған акционерлік қоғам және (оның) лауазымды адамы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бабының реттік нөмірі – Қоғам әкімшілік жауапкершілікке тартылған Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бабының реттік нөмірі – «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабы – қаржы есептілігі депозитарийына 2015 жылғы жылдық қаржы есептілігін белгіленген мерзімде бермегені үшін
4) қоғамның лауазымды адамын әкімшілік жауапқа тартылған жағдайда, осы лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), сондай-ақ лауазымды қосымша көрсетілуі тиіс, қоғамның лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды ма – жоқ.
 
04.10.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің шешімі қабылданған туралы хабарлайды:
1. акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2016 жылғы 4 қазан шешімі;
2. акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг» АҚ акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;
3. акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:
1) Холдингтің жарияланған акцияларының саны 51 699 000 (елу бір миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың) дана жай акциялар шығару арқылы ұлғайтылсын.
2) Холдингтің жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін Холдингтің 51 699 000 (елу бір миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың) дана акциясы бір акция үшін 1 000 (бір мың) теңге орналастыру бағасымен жалпы сомасы 51 699 000 000 (елу бір миллард алты жүз тоқсан тоғыз миллион) теңгеге орналастырылсын.
3) Холдинг Басқарма төрағасы (Н.Т. Малелов) заңнамада белгіленген тәртіппен:
- осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген Холдингтің жарияланған акциялар шығарылымының құнды қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органда мемлекеттік тіркелуін және Холдингтің акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізуді қамтамсыз етсін;
- «Қазагро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік акционерлік қоғамның акционерінің құнды қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруды қамтамсыз етсін.
- акиялар шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін олардың төленуіне қарай акциялардың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің шотына аударылуын қамтамсыз етсін.
- осы бұйрықпен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
 
03.10.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің мынадай оқиға туралы хабарлайды:2016 жылғы 29 қыркүйектегі  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі «КазАгро» Холдингі» АҚның бағалы қағаздардың орналастыру қорытындылары есепті бекітті
 
09.09.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
1)шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2016 жылғы 7 қыркүйек, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесі;
2)құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Атқарушы орган;
3)Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Ходжаназаров Айдарбек Асанұлының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және осы шешіммен Черьязданов Салават Қалымғазыұлы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары болып тағайындалды.
4)акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Мұхамадиева Айгүл Стаханқызы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;
Черьязданов Салават Қалымғазыұлы - «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;
Мусина Лилия Сакенқызы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушыдиректор – Басқарма мүшесі;
Ерғалиева Бану Бақытжанқызы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы қаржы директоры – Басқарма мүшесі.
5)акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған) Басқарма мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;
6)акционерлік қоғамның сайланған (тағайындалған) Басқарма мүшесіне еншілес ұйымдардағы тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.
 
 
09.09.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
1)шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2016 жылғы 7 қыркүйек, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесі;
2)құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Ішкі аудит қызметі;
3)Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Әбділманова Танзила Ғабдылғасырқызының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Ішкі аудит қызметінің басшысы ретіндегі өкілеттігі тоқтатылды және осы шешіммен Исаева Роза Абдыровна «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Ішкі аудит қызметінің басшысы болып тағайындалды.
4)акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Исаева Роза Абдыровна – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Ішкі аудит қызметінің басшысы;
5)акционерлік қоғамының тағайындалған Ішкі аудит қызметінің басшысына тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;
6)акционерлік қоғамының тағайындалған Ішкі аудит қызметінің басшысына еншілес ұйымдарындағы тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы еншілес ұйымдарда орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.
 
 
09.08.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің қабылдаған шешімі туралы хабарлайды:
1. Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жалғыз акционердің 2016 жылғы 6 қыркүйектегі шешімі;
2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг»  акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;
3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:
1) Мыналардың:
- Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаевтың;
- Асылжан Сарыбайұлы Мамытбековтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2) Мыналар:
- Асқар Исабекұлы Мырзахметов;
- Қайрат Қапарұлы Айтуғанов;
- Қуандық Уәлиханұлы Бишімбаев;
- Нұржан Бауыржанұлы Әлтаев «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын.
3) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы № 05-1/572 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
- 1-тармақтың 2) тармақшасында: «5» саны «8» санымен ауыстырылсын.
- көрсетілген бұйрыққа қосымша осы бұйрыққа Қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
4). Директорлар кеңесі заңнамада белгіленген тәртіппен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасын сайлауды қамтамасыз етсін.
4. Акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер - Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы             13 мамырдағы №415-II Заңының 35-бабы 4-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2016 жылғы 6 қыркүйектегі № 383 бұйрығымен шешім қабылданды.
 
09.09.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық» басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
1)шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2016 жылғы 6 қыркүйек, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасында «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жалғыз акционері;
2)құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар  кеңесі;
3)Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты
- Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаевтың;
- Асылжан Сарыбайұлы Мамытбековтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- Мырзахметов Асқар Исабекұлы;
- Айтуғанов Қайрат Қапарұлы;
- Бишімбаев Қуандық Уәлиханұлы;
- Әлтаев Нұржан Бауыржанұлы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланды.
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Мырзахметов Асқар Исабекұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
Айтуғанов Қайрат Қапарұлы  - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Бірінші вице-министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
Бишімбаев Қуандық Уәлиханұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
Жәмішев Болат Бидахметұлы - «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Теңгебаев Ардақ Мырзабайұлы - Қазақстан Республикасы Қаржы вице - министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;
Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор;
Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор;
Әлтаев Нұржан Бауыржанұлы –тәуелсіз директор;
Тохтаров Олжас Тәңірбергенұлы – тәуелсіз директор.
5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;
6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.
 
 
07.09.2016
 
мәселелердің мазмұны
1)«ҚазАгро»ұлттық бысқарушы холдингі » АҚ-ның міндеттемелерінің меншік капиталының   он және одан да жоғары пайыздан аса  көлемге  өсуі туралы;  
2) «ҚазАгро»ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы үшінші шығарылымының шарттарын  анықтау туралы;
3) «ҚазАгро»ұлттық бысқарушы холдингі» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы төртінші шығарылымының шарттарын  анықтау туралы.  
мәселелер бойынша қабылдаған шешімдері
1) «ҚазАгро»ұлттық басқарушы холдингі » АҚ-ның  міндеттемелерін оның меншік капиталының он және одан көп  пайыздан аса көлемін  құрайтын  
 70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге сомасына облигацияларды шығару және орналастыру арқылы ұлғайту;
2) Бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы 37 100 000 000 (отыз жеті миллиард бір миллион) теңге сомасына облигациялардың үшінші шығарылымын жүзеге асыру;
3) Бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы  үшінші шығарылымның шарттарын анықтау;
4) Бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы  32 900 000 000 (отыз екі миллиард тоғыз жүз миллион) теңге сомасына облигациялардың төртінші шығарылымын жүзеге асыру;
5) Бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы  төртінші шығарылымның шарттарын анықтау.
 
 
 
25.08.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі»  АҚ 2016 жылғы 28 тамызынды өзінің НИН: KZ2С0Y32D384 облигациялары, мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары бойынша 12 000 000 (он екі миллион) теңге мөлшерінде купондық сыйақысын төлегені туралы хабарлайды.
 
08.06.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің шешімі қабылданған туралы хабарлайды: 
 
1) акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2016 жылғы 2 маусымдағы шешімі;
2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұллтық басқарушы холдинг» АҚ акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;
3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен - Директорлар кеңесінің құрам саны 11 адам болып анықталды, Директорлар кеңесінің мүшелері - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары болып сайланды:
 - Егімбаева Жанна Дачерқызы;
 - Елемесов Асқар Раушанұлы;
 -  Жандосов Ораз Әлиұлы.
4) акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер - Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңының 35-бабы 4-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2016 жылғы 2 маусымдағы № 246 бұйрығымен шешім қабылданды.
 
03.06.2016
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, акционерлік қоғаммен жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелердің жасалуы туралы ақпаратты жолдайды:
1. Мәмілелерді жасау күні – 3 маусым 2016 жыл;
 
2. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ  несие өтінімдерін жинау және өңдеу жүйесін сүйемелдеу  жөніндегі қызметтерді сатып алулар, «ҚазАгро» холдингі» АҚ және «Қазагромаркетинг» АҚ;
 
3. Акционерлік қоғамның органының мәмілелерді жасауы туралы шешім             қабылдау күні –  1 маусым 2016 жыл.
03.06.2016
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2016 жылғы 2 маусым, Жалғыз акционері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасында «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар  кеңесі;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты – Директорлар кеңесінің құрам саны 11 адам болып анықталды, Директорлар кеңесінің мүшелері - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары болып сайланды:
- Егімбаева Жанна Дачерқызы;
- Елемесов Асқар Раушанұлы;
- Жандосов Ораз Әлиұлы.
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Сағынтаев Бақытжан Әбдірұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
Жәмішев Болат Бидахметұлы - «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, 
Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы - «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
Теңгебаев Ардақ Мырзабайұлы - Қазақстан Республикасы Қаржы вице - министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Тохтаров Олжас Тәңірбергенұлы – тәуелсіз директор;
Шәріпов Руслан Исмаилұлы –тәуелсіз директор; 
Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;
Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор;
Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор.
5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;
6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.
 
 
31.05.2016
Осымен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі – Холдинг) 2016ж. 3 мамырдағы №3 Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес 2016ж. 11 мамырында номинал бойынша 38 500 000  АҚШ  доллары сомасына Холдингтің Облигацияларын  (ISIN: XS0934609016) сатып алуы, 2016ж. 27 мамырында көрсетілген облигациялардың күшін жоюы туралы хабарлайды
 Қосымша ақпарат алу үшін мына мекен-жайға хабарласуларыңызға болады:
 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Республика даңғылы, 24.
Астана, 010000
Қазақстан Республикасы
 E-mail: a.alipbayeva@kazagro.kz, l.zhumagulova@kazagro.kz
Назарларыңызға: Сыртқы қарыздар және инвесторлармен өзара іс-қимыл департаменті
 
 
19.05.2016 ж.
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін,  сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:
1.1. Мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 19 мамыр;
1.2. Мәміле мәні, мәміле тараптарының атауы – Қарыз шарты, «ҚазАгро» холдингі» АҚ және «ҚазАгроӨнім» АҚ;
1.3. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні – 2016 жылғы 3 мамыр.
 
17.05.2016 ж.
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2016 жылғы 28 мамырдағы № 26 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін,  сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:
1.    Мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 12 мамыр;
1.1. Мәміле мәні, мәміле тараптарының атауы – Қарыз шарты, «ҚазАгро» холдингі» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ;
1.2. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні – 2016 жылғы 3 мамыр.
 
17.05.2016 ж.
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен 120 млрд.теңге сомасындағы орналастырылған Холдингтің облигацияларын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі тұлғасындағы жалғыз ұстаушысымен 17.05.2016ж облигациялар шығарылымы шарттарына өзгерістер енгізуге және KZ2C0Y15D389 ұлттық сәйкестендіру нөмірі бар Холдингтің облигациялар шығарылымы проспектісіне тиісті өзгерістер енгізуге келісім берілді.
Өзгерістер облигациялардың айналым мерзімін 20 млрд.теңге сомасындағы облигацияларды  2035 жылы ішінара өтеу  және қалған берешек сомасын облигациялардың айналым мерзімі аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде өтеу шартымен 2041 жылға дейін ұзартуға қатысты.
 
 
06.05.2016 ж.
 
Осымен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі – Эмитент) Облигация (ISIN: XS0934609016) шығарылымы Шарттарына сәйкес Эмитент кейіннен күшін жою үшін Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама береді. Сатып алғаннан кейінгі өтелмеген міндеттемелердің сомасы: 960,000,000 АҚШ доллары.
 Қосымша ақпарат алу үшін мына мекен-жайға хабарласуларыңызға болады:
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Республика даңғылы, 24.
Астана, 010000
Қазақстан Республикасы
 E-mail: a.alipbayeva@kazagro.kz, l.zhumagulova@kazagro.kz
Назарларыңызға: Сыртқы қарыздар және инвесторлармен өзара іс-қимыл департаменті
 
 
05.05.2016 ж.
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін,  сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы хабарлайды:
1.1. Мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 4 мамыр;
1.2. Мәміле мәні, мәміле тараптарының атауы – Қарыз шарты, «ҚазАгро» холдингі» АҚ және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ;
1.3. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні – 2016 жылғы 3 мамыр.
2.1. Мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 4 мамыр;
2.2. Мәміле мәні, мәміле тараптарының атауы – Қарыз шарты, «ҚазАгро» холдингі» АҚ және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ;
2.3. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні – 2016 жылғы 3 мамыр.
 
05.05.2016 ж.
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, жасалуына мүдделілік танытатын мәмілелердің жасалуы туралы хабарлайды:
 
1. Мәмілелерді жасау күні – 3 мамыр 2016 жыл;
 
2. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ  корпоративтік порталын сүйемелдеу  жөніндегі қызметтерді сатып алулар, «ҚазАгро» холдингі» АҚ және «Қазагромаркетинг» АҚ;
 
3. Акционерлік қоғамның органының мәмілелерді жасауы туралы шешім             қабылдау күні –  3 мамыр 2016 жыл.
 
03.05.2016 ж.
 
Қазақстан Республикасының экономикасын жаңарту мәселесі жөніндегі Мемлекеттік комиссияның отырысының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы  № 11-05/07-463 хаттамасына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорын басқару жөніндегі кеңестің отырысының 30.12.2015 жылғы № 01-9.5 хаттамасына сәйкес  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен 120 млрд.теңге сомасына орналастырылған "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ облигацияларының айналым мерзімін кемінде 2035 жылы 20 млрд.теңге сомасындағы облигацияларды  ішінара өтеу және қалған берешек сомасын облигациялардың айналым мерзімі аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде өтеу  шартымен 2041 жылға дейін ұзарту жөніндегі шешім қабылданды.  
Осыған байланысты, купондық облигациялар шығарылымы бойынша бастапқы құжаттарды жоғарыда көрсетілген шешімдерге сәйкес келтіру үшін 03.05.2016 ж. Директорлар кеңесімен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі тұлғасындағы облигацияларды жалғыз ұстаушының келісімін алғаннан кейін Холдингтің Директорлар кеңесінің 07.02.2009 жылғы шешіміне және купондық қамтамасыз етілмеген облигациялардың шығарылымы проспектісіне айналым мерзімін ұзарту және облигацияларды өтеу тәртібі бойынша өзгерістер енгізу туралы шешім қабылданды. 
 
 
 
 
 
 26.04.2016 ж 16-00  Эмитент органының құрамын өзгерту туралы ақпарат
 
 
           «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Эмитент органының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
1) шешім қабылдаған Эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Бірінші вице-министрі М.Ә. Құсайыновтың Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату туралы2016 жылғы 20 сәуірдегі №22-2/114-И хабарламасы («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабы 4-тармағына сәйкес). Аталған хабарлама Эмитенттің Директорлар кеңесімен 2016 жылғы 25 сәуірде алынған;
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылы 22 ақпандағы № 2 шешімі;
2) құрамы өзгертілген Эмитент органының атауы – Директорлар кеңесі;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты – Құсайынов Марат Әпсәметұлының «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды.
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Сағынтаев Бақытжан Әбдірұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
Жәмішев Болат Бидахметұлы - «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
Теңгебаев Ардақ Мырзабайұлы - Қазақстан Республикасы Қаржы вице – министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Тохтаров Олжас Тәңірбергенұлы – «Банк Астана» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор;
Шәріпов Руслан Исмаилұлы – «Қазақстанның құс өсірушілері одағы» заңды және жеке тұлғалар бірлестігінің президенті, тәуелсіз директор.
5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0 (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жоқ);
6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0 (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жоқ).
 
 
 
05.03.2016  18-00
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілені жасау туралы хабарлайды:
 
1.Акционерлік қоғамы органының мәмілілер жасау туралы шешім қабылдау күні – 2016 жылғы 22 ақпан;
2.Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 14 000 000 000 (он төрт миллиард) теңге;
3.Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау күні – қолданылмайды;
4.Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамы активтерінің жалпы құнына пайыздық ара қатынасы – 1,35%;
5.Мәміленің негізгі маңызды шарттары –  0,5% табыстылық;
6.Мәміле жасау күні – 2016 жылғы 5 наурыз.
 
26.02.2016 15-00
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқарулар қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты  орналастыру  қағидаларына сәйкес, мүдделілік танытатын мәмілені жасау туралы хабарлайды:
 
1.Акционерлік қоғамы органының мәмілілер жасау туралы шешім қабылдау күні – 2016 жылғы 22 ақпан;
2.Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны – 21 000 000 000 (жиырма бір  миллиард) теңге;
3.Мәміле заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау күні – қолданылмайды;
4.Мәміле заты болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамы активтерінің жалпы құнына пайыздық ара қатынасы –2,02%;
5.Мәміленің негізгі маңызды шарттары –  0,5% табыстылық;
6.Мәміле жасау күні – 2016 жылғы 26 ақпан.
 
 
 
22.02.2016 ж. 19-30
 
"Кредиторларды, жұртшылықты және жалғыз акционерді  ақпараттандыру мақсатында, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - "Компания") Компанияның Директорлар кеңесімен шетел мемлекетінің аумағында облигациялар шығару бағдарламасы шеңберінде Компаниямен шығарылатын облигацияларды шығару шарттарына, атап айтқанда Компанияның 1 000 000 000 (бір миллиард) АҚШ доллары сомасындағы, сыйақы мөлшерлемесі 4.625% және өтеу мерзімі  2023 жылғы облигациялары бойынша және Компанияның 600 000 000 (алты жүз миллион) еуро сомасындағы, сыйақы мөлшерлемесі 3.255% және өтеу мерзімі  2019 жылғы облигациялары бойынша белгілі бір өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлаймыз  ( 2016 жылғы 22 ақпандағы №2 Хаттама).
Қосымша ақпарат алу үшін мына электрондық адреске хабарласуларыңызға болады: a.alipbayeva@kazagro.kz, байланыс тұлғасы: Алипбаева Айнұр."