Web Content Display

Мүліктерді сату бойынша сауда-саттық туралы хабарландыру

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) аукцион өткізу арқылы мүліктерін сату жөніндегі сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.

Сату объектісі Холдингтің балансындағы 2007 жылы шыққан, «Ford Mondeo» маркалы автокөлік құралы болып табылады.

Сауда-саттық 2014 жылғы 27 наурызда сағат 16.00-де мына мекен-жай бойынша өткізіледі: Астана қ., Республика даңғылы 24, 8-ші қабат, кіші зал,  801-кабинет.

Сауда жүргізу әдісі – ағылшынша.

Саудаға қатысуға өтінімдер 2014 жылғы 27 наурызда сағат 15.00-ге дейін Астана қ., Республика даңғылы 24, № 303 кабинетте қабылданады.  

Объектінің бастапқы бағасы - 1 779 284 (бір миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз сексен төрт) теңгені құрайды.

Саудаға қатысу үшін қатысушылар Холдингтің мынадай деректемелері бойынша:  ЖСН KZ819261501140708001, БИК KZKOKZKX, Астана қ., «Қазкоммерцбанк» АҚ-да, СТН 620 300 285 992, БИН 070140002180 банктегі шотына сату объектісінің бастапқы бағасының 1 %-ы көлеміндегі – кепілдік жарнасын енгізулері қажет.

Аукционды өткізу регламенті, тәртібі және сату шарттары, соның ішінде аукционға қатысу үшін өтінімдерді рәсімдеу нысаны «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Негізгі құралдарды сату жөніндегі аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелерінде көрсетілген, ол Холдингтің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.kazagro.kz

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450,1451).

Қорытынды:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Астана қ., Республика даңғылы 24, 2014 жылғы 27 наурыздағы аукцион арқылы мүліктерін сату жөніндегі сауда-саттық өтпеді деп танылғаны туралы хабарлайды.  

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).
 

 

Мүліктерді сату бойынша сауда-саттық туралы хабарландыру

 
 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) аукцион өткізу арқылы мүліктерін қайта сату жөніндегі сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. 
Сату объектісі Холдингтің балансындағы 2007 жылы шыққан, «Ford Mondeo» маркалы автокөлік құралы болып табылады. 
Сауда-саттық 2014 жылғы 18 сәуірде сағат 16.00-де мына мекен-жай бойынша өткізіледі: Астана қ., Республика даңғылы 24, 8-ші қабат, кіші зал,  801-кабинет.
Сауда жүргізу әдісі – ағылшынша.
Саудаға қатысуға өтінімдер 2014 жылғы 18 сәуірде сағат 15.00-ге дейін Астана қ., Республика даңғылы 24, № 303 кабинетте қабылданады.   
Объектінің бастапқы бағасы - 1 779 284 (бір миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз сексен төрт) теңгені құрайды.
Баға өсімінің әр кадамы объектінің бастапқы бағасынан 5 %-ға есептеледі.
Саудаға қатысу үшін қатысушылар Холдингтің мынадай деректемелері бойынша: ЖСН KZ819261501140708001, БИК KZKOKZKX, Астана қ., «Қазкоммерцбанк» АҚ-да, СТН 620 300 285 992, БИН 070140002180 банктегі шотына сату объектісінің бастапқы бағасының 1 %-ы көлеміндегі – кепілдік жарнасын енгізулері қажет. 
Аукционды өткізу регламенті, тәртібі және сату шарттары, соның ішінде аукционға қатысу үшін өтінімдерді рәсімдеу нысаны «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Негізгі құралдарды сату жөніндегі аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелерінде көрсетілген, ол Холдингтің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.kazagro.kz 
Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).
 

Қорытынды:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Астана қ., Республика даңғылы 24, 2014 жылғы 18 сәуірде аукцион өткізу арқылы мүліктерін қайта сату жөніндегі сауда-саттық өтпеді деп танылғаны туралы хабарлайды.  

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

 

Мүліктерді сату бойынша сауда-саттық туралы хабарландыру

 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) аукцион өткізу арқылы мүліктерін қайта сату жөніндегі сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. 

Сату объектісі Холдингтің балансындағы 2007 жылы шыққан, «Ford Mondeo» маркалы автокөлік құралы болып табылады. 
Сауда-саттық 2014 жылғы 4 маусымда сағат 16.00-де мына мекен-жай бойынша өткізіледі: Астана қ., Республика даңғылы 24, 8-ші қабат, кіші зал,  801-кабинет.
Сауда жүргізу әдісі – голландық.
Саудаға қатысуға өтінімдер 2014 жылғы 4 маусымда сағат 15.00-ге дейін Астана қ., Республика даңғылы 24, № 303 кабинетте қабылданады.   
Объектінің бастапқы бағасы – 9 602 075,65 (тоғыз миллион алты жүз екі мың жетпіс бес теңге 65 тиын) құрайды.
Баға төмендеуінің әр кадамы объектінің бастапқы бағасынан 10 % болып есептеледі.
Объектінің төменгі бағасы – 1 779 284,00 (бір миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз сексен төрт теңге) құрайды.
Саудаға қатысу үшін қатысушылар Холдингтің мынадай деректемелері бойынша:  ЖСН KZ819261501140708001, БИК KZKOKZKX, Астана қ., «Қазкоммерцбанк» АҚ-да, СТН 620 300 285 992, БИН 070140002180 банктегі шотына сату объектісінің бастапқы бағасының 1 %-ы көлеміндегі – 96 020,75 (тоқсан алты мың жиырма теңге 75 тиын) кепілдік жарнасын енгізулері қажет. 
Аукционды өткізу регламенті, тәртібі және сату шарттары, соның ішінде аукционға қатысу үшін өтінімдерді рәсімдеу нысаны «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Негізгі құралдарды сату жөніндегі аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелерінде көрсетілген, ол Холдингтің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.kazagro.kz 
Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).
 

Қорытынды:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Астана қ., Республика даңғылы 24, 2014 жылғы 4 маусымда аукцион өткізу арқылы мүліктерін қайта сату жөніндегі сауда-саттық өтпеді деп танылғаны туралы хабарлайды.  
Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).
 

 

Мүліктерді сату бойынша сауда-саттық туралы хабарландыру

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) аукцион өткізу арқылы мүліктерін қайта сату жөніндегі сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. 

Сату объектісі Холдингтің балансындағы 2007 жылы шыққан, «Ford Mondeo» маркалы автокөлік құралы болып табылады. 

Сауда-саттық 2014 жылғы 15 шілдеде сағат 16.00-де мына мекен-жай бойынша өткізіледі: Астана қ., Республика даңғылы 24, 8-ші қабат, кіші зал,  801-кабинет.

Сауда жүргізу әдісі – голландық.

Саудаға қатысуға өтінімдер 2014 жылғы 15 шілдеде сағат 15.00-ге дейін Астана қ., Республика даңғылы 24, № 303 кабинетте қабылданады.   

Объектінің бастапқы бағасы – 9 602 075,65 (тоғыз миллион алты жүз екі мың жетпіс бес теңге 65 тиын) құрайды.

Баға төмендеуінің әр кадамы объектінің бастапқы бағасынан 10 % болып есептеледі.

Объектінің төменгі бағасы – 1 779 284,00 (бір миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз сексен төрт теңге) құрайды.

Саудаға қатысу үшін қатысушылар Холдингтің мынадай деректемелері бойынша:  ЖСН KZ819261501140708001, БИК KZKOKZKX, Астана қ., «Қазкоммерцбанк» АҚ-да, СТН 620 300 285 992, БИН 070140002180 банктегі шотына сату объектісінің бастапқы бағасының 1 %-ы көлеміндегі – 96 020,75 (тоқсан алты мың жиырма теңге 75 тиын) кепілдік жарнасын енгізулері қажет. 

Аукционды өткізу регламенті, тәртібі және сату шарттары, соның ішінде аукционға қатысу үшін өтінімдерді рәсімдеу нысаны «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Негізгі құралдарды сату жөніндегі аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелерінде көрсетілген, ол Холдингтің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.kazagro.kz 

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

Қорытынды:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Астана қ., Республика даңғылы 24, 2014 жылғы 15 шілдеде аукцион өткізу арқылы мүліктерін қайта сату жөніндегі сауда-саттық өтпеді деп танылғаны туралы хабарлайды.  

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

 

Мүліктерді сату бойынша сауда-саттық туралы хабарландыру

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) аукцион өткізу арқылы мүліктерін қайта сату жөніндегі сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. 

Сату объектісі Холдингтің балансындағы 2007 жылы шыққан, «Ford Mondeo» маркалы автокөлік құралы болып табылады. 

Сауда-саттық 2014 жылғы 3 қарашада сағат 16.00-де мына мекен-жай бойынша өткізіледі: Астана қ., Республика даңғылы 24, 8-ші қабат, кіші зал,  801-кабинет.

Сауда жүргізу әдісі – голландиялық.

Саудаға қатысуға өтінімдер 2014 жылғы 3 қарашада сағат 15.00-ге дейін Астана қ., Республика даңғылы 24, № 303 кабинетте қабылданады.   

Объектінің бастапқы бағасы – 9 602 075,65 (тоғыз миллион алты жүз екі мың жетпіс бес теңге 65 тиын) құрайды.

Баға төмендеуінің  қадамы объектінің бастапқы бағасының 10 %-ы көлемінде.

Объектінің төменгі бағасы – 1 779 284,00 (бір миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз сексен төрт теңге) құрайды.

Саудаға қатысу үшін қатысушылар Холдингтің мынадай деректемелері бойынша:  ЖСН KZ819261501140708001, БЖК KZKOKZKX, Астана қ., «Қазкоммерцбанк» АҚ-да, СТН 620 300 285 992, БСН 070140002180 банктегі шотына сату объектісінің бастапқы бағасының 1 %-ы көлеміндегі – 96 020,75 (тоқсан алты мың жиырма теңге 75 тиын) кепілдік жарнасын енгізулері қажет. 

Аукционды өткізу регламенті, тәртібі және сату шарттары, соның ішінде аукционға қатысу үшін өтінімдерді рәсімдеу нысаны «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Негізгі құралдарды сату жөніндегі аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелерінде көрсетілген, ол Холдингтің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.kazagro.kz 

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

Қорытынды:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Астана қ., Республика даңғылы 24, 2014 жылғы 3 қарашада аукцион өткізу арқылы мүліктерін қайта сату жөніндегі сауда-саттық өтпеді деп танылғаны туралы хабарлайды.  

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

 

Мүліктерді сату бойынша сауда-саттық туралы хабарландыру

 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) аукцион өткізу арқылы мүліктерін сату жөніндегі аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. 
Сату объектісі Холдингке меншік құқығында тиесілі автокөлік құралдары  болып табылады:
 
Лот № 1 2012 жылы шығарылған,  тіркеу нөмірі Z 595 RR,  «Skoda Superb B6» автокөлігі;
Лот № 2 2014 жылы шығарылған, тіркеу нөмірі 521 AN 01, «Ssang Yong New Actyon» автокөлігі.
 
Сауда –саттық 2015 жылдың 10 наурызында Астана қ. Республика даңғылы 24, 8-ші қабат, кіші зал, 801 кабинетте өтеді.
Сауданы жүргізу тәсілі – ағылшын.
Саудаға қатысуға өтінімдер 2015 жылғы 10 наурызда сағат 15.00-ге дейін Астана қ., Республика даңғылы 24, № 303 кабинетте қабылданады.   
Лот бойынша бөлінген сату объектілерінің бастапқы бағасы:
- № 1 Лот бойынша 2012 жылы шығарылған,  тіркеу нөмірі Z 595 RR,  «Skoda Superb B6» автокөлігі - 4 406 999,92 (төрт миллион төрт жүз алты мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз теңге 92 тиын) теңгені құрайды;
- № 2 Лот бойынша 2014 жылы шығарылған, тіркеу нөмірі 521 AN 01, «Ssang Yong New Actyon» автокөлігі (қыстық автошина жинақтамасымен қоса) - 5 151 941,03 (бес миллион жүз елу бір мың тоғыз жүз қырық бір теңге 03 тиын) теңгені құрайды.
Әр Лот бойынша аукционға қатысу үшін - 47 794,7 (қырық жеті мың жеті жүз тоқсан төрт теңге) теңге 70 тиын көлемінде кепілдік жарнасын міндетті түрде Холдингтің мынадай деректемелері бойынша:  ЖСН KZ819261501140708001, БЖК KZKOKZKX, Астана қ., «Қазкоммерцбанк» АҚ-да, СТН 620 300 285 992, БСН 070140002180 банктегі шотына енгізу қажет.
Аукционды өткізу регламенті, тәртібі және сату шарттары, соның ішінде аукционға қатысу үшін өтінімдерді рәсімдеу нысаны «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Негізгі құралдарды сату жөніндегі аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелерінде көрсетілген, ол Холдингтің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.kazagro.kz  
 
Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).
 
 
 

 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Астана қ., Республика даңғылы 24, 2015 жылғы 10 наурыздағы аукцион арқылы мүліктерін сату жөніндегі аукцион өтпеді деп танылғаны туралы хабарлайды.  

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

 

Мүліктерді сату бойынша сауда-саттық туралы хабарландыру

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) аукцион өткізу арқылы мүліктерін сату жөніндегі аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. 

Сату объектісі Холдингке меншік құқығында тиесілі автокөлік құралдары  болып табылады:

Лот № 1 2012 жылы шығарылған,  тіркеу нөмірі Z 595 RR,  «Skoda Superb B6» автокөлігі;

Лот № 2 2014 жылы шығарылған, тіркеу нөмірі 521 AN 01, «Ssang Yong New Actyon» автокөлігі.

Сауда –саттық 2015 жылдың 5 мамырда Астана қ. Республика даңғылы 24, 8-ші қабат, кіші зал, 801 кабинетте өтеді.

Сауданы жүргізу тәсілі – ағылшын.

Саудаға қатысуға өтінімдер 2015 жылғы 5 мамырда сағат 15.00-ге дейін Астана қ., Республика даңғылы 24, № 303 кабинетте қабылданады.  

Лот бойынша бөлінген сату объектілерінің бастапқы бағасы:

-                     № 1 Лот бойынша 2012 жылы шығарылған,  тіркеу нөмірі Z 595 RR,  «Skoda Superb B6» автокөлігі - 3 113 343 (үш миллион жүз он үш мың үш жүз қырық үш) теңгені құрайды;

-                     № 2 Лот бойынша 2014 жылы шығарылған, тіркеу нөмірі 521 AN 01, «Ssang Yong New Actyon» автокөлігі (қыстық автошина жинақтамасымен қоса) - 3 906 405 (үш миллион тоғыз жүз алты мың төрт жүз бес) теңгені құрайды.

Әр Лот бойынша аукционға қатысу үшін - 35 098,74 (отыз бес мың тоқсан сегіз) теңге 74 тиын көлемінде кепілдік жарнасын міндетті түрде Холдингтің мынадай деректемелері бойынша:  ЖСН KZ819261501140708001, БЖК KZKOKZKX, Астана қ., «Қазкоммерцбанк» АҚ-да, СТН 620 300 285 992, БСН 070140002180 банктегі шотына енгізу қажет.

Аукционды өткізу регламенті, тәртібі және сату шарттары, соның ішінде аукционға қатысу үшін өтінімдерді рәсімдеу нысаны «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Негізгі құралдарды сату жөніндегі аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелерінде көрсетілген, ол Холдингтің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.kazagro.kz

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Астана қ., Республика даңғылы 24, 2015 жылғы 5 мамырдағы аукцион арқылы мүліктерін сату жөніндегі аукцион өтпеді деп танылғаны туралы хабарлайды.  

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

 

Мүліктерді сату бойынша сауда-саттық туралы хабарландыру

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) аукцион өткізу арқылы мүліктерін сату жөніндегі аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. 

Сату объектісі Холдингке меншік құқығында тиесілі автокөлік құралдары  болып табылады:

Лот № 1 2012 жылы шығарылған,  тіркеу нөмірі Z 595 RR,  «Skoda Superb B6» автокөлігі;

Лот № 2 2014 жылы шығарылған, тіркеу нөмірі 521 AN 01, «Ssang Yong New Actyon» автокөлігі.

Сауда-саттық 2015 жылғы 23 маусымда сағ. 16.00-де Астана қ. Республика даңғылы 24, 8-ші қабат, кіші зал, 801 кабинетте өтеді.

Сауданы жүргізу тәсілі – ағылшын.

Саудаға қатысуға өтінімдер 2015 жылғы 23 маусымда сағат 12.00-ге дейін Астана қ., Республика даңғылы 24, № 303 кабинетте қабылданады.  

Лот бойынша бөлінген сату объектілерінің бастапқы бағасы:

-                     № 1 Лот бойынша 2012 жылы шығарылған,  тіркеу нөмірі Z 595 RR,  «Skoda Superb B6» автокөлігі - 3 113 343 (үш миллион жүз он үш мың үш жүз қырық үш) теңгені құрайды;

-                     № 2 Лот бойынша 2014 жылы шығарылған, тіркеу нөмірі 521 AN 01, «Ssang Yong New Actyon» автокөлігі (қыстық автошина жинақтамасымен қоса) - 3 906 405 (үш миллион тоғыз жүз алты мың төрт жүз бес) теңгені құрайды.

Әр Лот бойынша аукционға қатысу үшін - 35 098,74 (отыз бес мың тоқсан сегіз) теңге 74 тиын көлемінде кепілдік жарнасын міндетті түрде Холдингтің мынадай деректемелері бойынша:  ЖСН KZ819261501140708001, БЖК KZKOKZKX, Астана қ., «Қазкоммерцбанк» АҚ-да, СТН 620 300 285 992, БСН 070140002180 банктегі шотына енгізу қажет.

Аукционды өткізу регламенті, тәртібі және сату шарттары, соның ішінде аукционға қатысу үшін өтінімдерді рәсімдеу нысаны «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Негізгі құралдарды сату жөніндегі аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелерінде көрсетілген, ол Холдингтің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.kazagro.kz

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 705-620 (ішкі 1454, 1450).

 

Қорытынды:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Астана қ., Республика даңғылы 24, 2015 жылғы 23 маусымдағы аукцион арқылы мүліктерін сату жөніндегі аукцион өтті деп танылғаны туралы хабарлайды.
№ 1 лот және № 2  лот бойынша жеңімпаз «ҚазАгроКепіл» АҚ