Web Content Display

ҚАРЖЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Көрсеткіштердің атауы

2014

2015

Жарғылық капиталы, мың теңге

82 837 204

82 837 204

Капитал, мың теңге

101 561 769

95 429 559

Кірістер, мың теңге

19 575 746

24 132 513

Шығыстар, мың теңге

17 122 035

29 854 894

Таза пайда (зиян минус белгісімен көрсетіледі), мың теңге

3 173 258

-5 576 683

Активтер, мың теңге

256 437 027

285 298 280

Міндеттемелер, мың теңге

154 875 258

189 868 721

Активтердің табыстылығы, % (ROА)

1,37

-2,06

Меншікті капиталының табыстылығы, % (ROE)

3,24

-5,66

2014 жылғы қаржы есептілігінің аудиті «Эрнст энд Янг» ЖШС жүргізілді

2015 жылғы қаржы есептілігінің аудиті «Эрнст энд Янг» ЖШС жүргізілді