Web Content Display

ҚАРЖЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Көрсеткіштердің атауы

2014

2015

Жарғылық капиталы, мың теңге

 1 934 803

1 934 803

Капитал, мың теңге

1 906 444

1 962 490

Кірістер, мың теңге

1 222 634

917 919

Шығыстар, мың теңге

982 308

846 293

Таза пайда (зиян минус белгісімен көрсетіледі), мың теңге

208 051

176 097

Активтер, мың теңге

4 383 942

4 545 522

Міндеттемелер, мың теңге

2 477 498

2 583 032

Активтердің табыстылығы, % (ROА)

0,048

0,039

Меншікті капиталының табыстылығы, % (ROE)

0,068

0,091

2014 жылғы қаржы есептілігінің аудиті «Эрнст энд Янг» ЖШС жүргізілді

2015 жылғы қаржы есептілігінің аудиті «Эрнст энд Янг» ЖШС жүргізілді