Web Content Display

ҚАРЖЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Көрсеткіштердің атауы

2014

2015

Жарғылық капиталы, мың теңге

24 059 145

24 059 145

Капитал, мың теңге

16 347 219 2

15 146 35

Кірістер, мың теңге

5 033 773

4 989 072

Шығыстар, мың теңге

4 810 288

6 753 092

Таза пайда (зиян минус белгісімен көрсетіледі), мың теңге

223 485

-1 764 020

Активтер, мың теңге

21 354 836

22 308 849

Міндеттемелер, мың теңге

5 007 617

7 162 497

Активтердің табыстылығы, % (ROА)

0,011

-0,081

Меншікті капиталының табыстылығы, % (ROE)

0,014

-0,112

 


2014 жылғы қаржы есептілігінің аудиті «Эрнст энд Янг» ЖШС жүргізілді

2015 жылғы қаржы есептілігінің аудиті «Эрнст энд Янг» ЖШС жүргізілді