North Kazakhstan region

Branch on North Kazakhstan region:

Petropavlovsk, Buketova str. 31, 201-205 office

Tel.: (7152) 55-97-26, 55-97-04, 55-97-06

Director – Akhmetbekov Serik Markenovich

 

Credit Partnerships:

LLP CP "Yessil"

Kyzylzharsky distr., Bishkul vil., Ulyanov str. 1-b

Bilyalova Sh.S. 8 (71538) 2-17-78

LLP CP "Birlik"

G.Musrepov distr., Novoishimskiy vil., Lenin str. 10

Bekeyeva Akmaral Toksanbayevna 8(71535)2-12-82, 2-28-40

LLP CP "Taiynsha Agrofinance"

Taiynshinskiy distr., Taiynsha town, Centralniy alley 2

Yegorova Yelena Vladimirovna 8(71536)2-30-63

LLP CP "Dostyk"

Yessilskiy distr., Yavlenka vil., Lenin str. 9

Kurmanova Kulyash Isemsaitovna 8(71543)2-24-06, 2-25-20

LLP CP "Merey"

Temiryazevskiy distr., Temiryazev vil., Pletnev str. 19

Aliyev Nichat Ziyaddinovich 8(71537)2-10-53

LLP CP "Akkaiyn"

Akkaiynskiy distr., Smirnov vil., Pushkin str. 56

Urazova Bikesh Altayevna 8(71532)2-16-07, 2-25-82

LLP CP "Shalkar"

Aiyrtauskiy distr., Saumalkol vil., Kussainov str. 48

Zalevskiy Alexander Ivanovich 8(71533)2-11-05

LLP CP "Baiterek-NOR"

M.Zhumabayev distr., Bulayev town, Yubileinaya str. 37 ap. 4

Torgashev Alexander Sergeyevich 8(71531)2-00-78

LLP CP "Alliance Credit"

Shal Akyn distr., Sergeyevka town, Zheltoksan str. 15

Semenyuk Larissa Vladimirovna 8(71534)2-20-52

LLP CP "Talapker"

Mamlyutskiy distr., Mamlyutka town, Abay Kunanbayev str. 17

Zhussupova Saule Kabdulovna 8(71541)2-25-25, 2-19-61

LLP CP "Zhambyl-Agro-Invest"

Zhambylskiy distr., Persnovka vil., Druzhba str. 30

Mapenov Nurbolat Sadykovich 8(71544)2-28-80 fax

LLP CP "Akzhar-Credit"

Akzharskiy distr., Talshik vil., Tselinnaya str. 13

Treptau Nikolay Yakovlevich 8(71546)2-11-17

LLP CP "Kyzyltu nesiye"

Ualikhanovskiy distr., Kishkenekol vil., Ualikhanov str. 87

Bekbayeva Saule Gabdeshovna 8(71542)2-26-88

 

Kostanay region

Branch on Kostanay region:

Kostanay, Baumana str. 1A, off. 32,33,37,42,43,44

Tel.: (7142) 999-719, 999-726, 999-727, 990-989, 990-994, 990-991

Director – Rabchenyk Oleg Vasilevich

 

Credit Partnerships:

LLP CP "Capital"

Fedorovskiy distr., Fedorovskaya v.a., Fedorovka vil., Lenin str. 22

Anissimova Tatyana Ivanovna 8(71442)2-19-42 tel/fax

LLP CP "Karlygash"

Karabalykskiy distr., Karabalyk ave., Molodezhniy

Rakhmetova Salima Mukharamovna 8(71441)3-24-76 tel/fax

LLP CP "Denissovskoye"

Denissovskiy distr., Denissovskiy v.c., Denissovka vil., Lenin str. 11

Suyerbassov Marat Zhaksylykovich 8(71434)9-10-05 tel/fax

LLP CP "Zhardem"

Zhitikarinskiy distr., Zhitikara town, 11 microdistr. 16 ap.1

Serikbayev Galymzhan Mukhamedkaliyevich  8(71435)2-23-05 tel/fax

LLP CP "Borovskoye"

Mendykarinskiy distr., Borovskoy vil., Letunov str. 7

Oleynik Anna Viktorovna 8(71443)2-11-51 tel/fax

LLP CP "Ayat"

Taranovskiy distr., Rudniy town, Lenin str. 41a

Lipatova Valentina Vassilyevna 8(71431)4-71-00 tel/fax

LLP CP "Karasu-Finance"

Karasuskiy distr., Karasuskiy v.c., Karasu vil., Shkolniy ave. 8

Umarov Ruslan Galymovich 8(71452)2-13-33 fax, 2-13-22 tel

LLP CP "Altyn-Komek"

Kostanay, Mayakovskiy str. 123 ap. 1

Bertazin Akhmetkali Burkatovich 8(71452)26-09-52 fax, 26-73-98

LLP CP "Tobyl"

Kostanay distr., Kostanay, Baitursynov str. 67, off. 427

Sherudilo Alexander Vassilyevich 8(7142)54-04-54 tel/fax

LLP CP "Auliyekol"

Auliyekolskiy distr., Auliyekol vil., Oktyabrskaya str. 22

Zhakin Amit Khamidulinovich 8(71453)2-12-46 tel/fax

LLP CP "Sunkar"

Kamysstinskiy distr., Kamyssty vil., Yerzhanov str. 61

Omarov Beisen Sagynayevich 8(71437)2-16-05

LLP CP "Arkalyk"

Arkalykskiy distr., Arkalyk town, Sh. Zhanibek str. 75 ap. 57

Utbayeva Binara Nurgalikyzy 8(71430)7-30-88 tel/fax

LLP CP "Naurzum"

Naurzumskiy distr., Karamendy vil., Shakshak Zhanibek str. 1

Nurgazin Sabyrzhan Yerdenovich 8(71454)9-16-51tel/fax

LLP CP "Sarykol"

Sarykolskiy distr., Sarykol vil., Rabochaya str. 5

Savchuk Nadezhda Ivanovna 8(71451)2-28-25 tel

LLP CP "Amangeldy-Finance"

Amangeldinskiy distr., Amangeldy vil., Baitursynov str. 48

Knyazov Dairzhan Serikuly 8(71440)2-12-00 fax