Kyzylorda region

Branch on Kyzylorda region:
Kyzylorda, Shukirov str. 7B,
Tel.: (7242) 23-13-89 (94), 55-10-27 (28)
Director – Abenov Saken Rakhmetovich


Credit Partnerships:
LLP CP "Auyl"
Zhalagashskiy distr., Zhalagash vil., Kystaubayev n/n
Smayev Askerbek 8(72431)3-20-88 fax


LLP CP "Kamkorshy"
Zhanakorganskiy distr., Zhanakorgan vil., Amangeldy str.
Balabiyeva Zina Abibulayevna 8(72435)2-24-43 fax, 2-26-30 tel

Read more...

Zhambyl region

Branch on Zhambyl region:
Taraz, Suleimenov str. 17,
Tel.: (7262) 43-02-90, 43-62-17,
Director – Seitbekov Nurgali Ensebekovich

Credit Partnerships:
LLP CP "Bayzak"

Bayzakskiy distr., Sarykemer vil., Bayzak Batyr str. 115
Moldabekov Saken Kelessovich 8 (726-37) 2-27-21 tel/fax


LLP CP "Dikhan"
Zhambylskiy distr., Asa vil., Abay str. 125.
Utkelbayev Talgat Seitovich 8 (726-33) 2-17-89 tel/fax

Read more...

Almaty region

Branch on Almaty region:
Taldykorgan, Tauelsizdik str. 173,
Tel.: (7282) 27-21-21, 27-03-58, 27-02-69, 55-86-51 (52)
Director – Mendorazov Tolebai Murzagulovich

Separate office:
Almaty, Zhibek Zholy str. 50, off. 202, 204,
Tel.: (727) 273-98-04,
Deputy Director – Head of the office – Baimukhambetova Alua Rystemovna

Credit Partnerships:
LLP CP "Sharua-Nesiye"
Yesskeldinskiy distr., Karabulak vil., Orazbekov str. 25
Abdullin Rishat Gabdrassulovich 8(72836)-3-15-57, 3-14-01 tel/fax

LLP CP "Zharkent"

Panfilovskiy distr., Zharkent town, Nussipbekov str. 14/40
Ashirova Nazigul 8(72831)5-18-87 fax, 5-06-01, 79001, 87013040062

Read more...

South Kazakhstan region

Branch on South Kazakhstan region:
Shymkent, Madeli-Kozha str. 1 G, BC "ESKO", 4 fl., 3 block,
Tel.: (7252) 54-56-48, 53-58-79, 21-35-73, 24-94-75,
Director – Tyumebayev Bauyrzhan Muradovich

Credit Partnerships:
LLP CP "Arys"
Arys town, Al-Farabi str. 3.
Baidabekov Ongarbek Sailauovich 8(725-40)222-63

LLP CP "Baidibek nesiye"

Baidibekskiy distr., Shayan vil., Abay str. n/n.
Shardarbekov Abildabek 8(725-48)214-04, 213-05, 221-22

Read more...