Басқарма төрағасының сұхбаттары

Интервью с Председателем Правления

Interview with the Chairman of the Board

Күні/Дата/Date

Сұхбаттың тақырыбы/Тема интервью/Topic of the interview

03.04.2018 Қайрат Мақаев, «ҚазАгроКепіл» АҚ Басқарма төрағасы: кәсіпкерлер үшін біз беретін кепілдік өте маңызды ("Айқын" газеті)