Мансап

ХАБАРЛАНДЫРУ
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Ақпараттық қауіпсіздік қызметі басшысының бос лауазымына үміткерлерді іріктейді.
1. Аталған лауазымға үміткерлерге мынадай талаптар қойылады:
1) бейінді салалардағы жоғары білім: юриспруденция / қаржы / техникалық білім (ақпараттық қауіпсіздік және/немесе технологиялар); 
2) жұмыс тәжірибесі:
- ірі холдинг компаниясында және/немесе аудиторлық компанияларда, қаржы институттарында, қауіпсіздік саласындағы басқа компанияларда/ұйымдарда (ақпараттық қауіпсіздікті қоса алғанда) кемінде 7 жыл, мүмкіндігінше магистр дәрежесі, МВА;
- ақпараттық қауіпсіздікті басқару жөніндегі құрылымдық бөлімшенің басшысы лауазымында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.
3) салалардағы білімі:
- IT қызметін басқару, IT процестерін құру және сәулет саласындағы халықаралық стандарттар;
- ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін құру принциптері (ISO 27001);
- ақпараттық қауіпсіздік стандарттары (МЕМСТ Р ИСО/МЭК 2700Х, ҚР СТ ИСР/МЭК 1333Х)
 - телекоммуникациялық жабдықпен және БҚ жұмыс істеу;
 - ағылшын тілін Upper-intermediate деңгейінде білгені жөн.
4) іскерлігі:
- жұмыста басқа компаниялар мен бизнестің басқа салаларынан үздік тәжірибені пайдалану;
 - күрделі мәселелер мен сұрақтарды уақытында шешу;
 - көп міндетті және қысқа мерзім жағдайында жұмыс істеу;
 - ақпараттық қауіпсіздік құжаттарын әзірлеу және енгізу;
 - ақпараттық жүйелердің қорғалуына талдау жүргізу;
 - ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерінің архитектурасын құру;
 - ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдау және басқару;
 - Windows / Unix-пен ұқсас серверлік операциялық жүйелермен және олардың компоненттерімен жұмыс істеу;
5) келесі салалардағы дағдылар:
 - АҚ инциденттерін басқару құралы;
 - нормативтік құжаттарды, сараптамалық қорытындыларды әзірлеу;
 - АҚ саласындағы қауіп-қатер мен қарсы іс-қимыл құралдарының қазіргі заманғы даму үрдістеріне мониторинг жүргізу және кейіннен шабуыл векторларын болжау;
6) жеке-іскерлік қасиеттері:
 - жаңалыққа ашықтық (тұрақты даму);
 - жоғары коммуникативтік қасиеттер, сенімді қарым-қатынас жасай білу, келіссөздер жүргізу;
 - стресске төзімділік;
7) алдыңғы жұмыс орындарында кәсіби жетістіктері мен оң беделінің болуы.
2. Қосымша талаптар: әңгімелесу кезінде талқыланады. 
3. Сертификаттардың болуы: ҚР СТ ИСО/МЭК 27001-2008, ҚР СТ ИСО/МЭК 17799-2006, ISO/IEC 27032:2012 ақпараттық және киберқауіпсіздік саласындағы стандарттарға сәйкес келетін ақпараттық қауіпсіздікті қорғау саласындағы сертификаттаудың болуы қажет.
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ қосымша мәліметтер сұратуға құқылы.
 
Кандидаттардың түйіндемелері 2018 жылғы 12 желтоқсанға дейінгі мерзімде қабылданады. Түйіндемені факске 8 /7172/ 70-56-89 немесе электрондық адреске жіберуге болады: hr@kazagro.kz, байланыс телефондары: 8 /7172/ 705-620 (ішкі 1101).

 

ХАБАРЛАНДЫРУ

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы  лауазымына бос орынды ауыстыру үшін кандидаттарға іріктеу жүргізеді. 
1. Аталған лауазымға кандидаттарға мынадай талаптар қойылады:
1) аудит және (немесе) бухгалтерлік есеп, және (немесе) қаржы саласындағы 3 (үш) жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі; 
2) «Экономика» және/немесе «Бухгалтерлік есеп және аудит» және/немесе «Қаржы және несие» салаларындағы жоғары білім; 
3) 3 (үш) жылдан кем емес басшылық қызметтегі жұмыс тәжірибесі; 
4) қаржы есептілігінің  халықаралық стандарттарын, корпоративтік басқару негіздерін  білуі; Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, соның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу, акционерлік қоғам, еңбек, мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша білімі;
5) мынадай куәлігі немесе сертификаттары:
DipIFA (Diploma in Internal Audit) ішкі аудит саласындағы сертификаты және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына, және/немесе DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) дипломына сәйкес кәсіби бухгалтер сертификатының болуы; 
6) шет тілдерін білуі артықшылық етеді.
 
2. Ішкі аудит қызметі  басшысы лауазымына бос орынды ауыстыруға қатысу үшін кандидаттар келесі құжаттарды ұсынуы қажет: 
1) көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмесі қоса берілген түйіндеме;
2) өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіпте алынбаған сотталғандығының болмауы туралы уәкілетті органның анықтамасы.
 
3. Кандидаттың түйіндемесінде мынадай мәліметтер болуы тиіс: 
1) кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы;
2) білімі, диплом бойынша мамандығы (дипломы);
3) біліктілігін көтеру және кәсіби дайындығы және қайта дайындығы туралы мәліметтер;
4) жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтер;
5) өзге де мәліметтер (кандидаттың тілегі бойынша).
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кандидаттан қосымша мәліметтерді сұратуға құқылы.
 
4. Ішкі аудит қызметі басшысының негізгі міндеттері:
1) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ директорлар кеңесінің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару саласындағы бағалау мәселелері бойынша қызметін қамтамасыз ету;  
2) Холдингтің ішкі құжаттарын және ішкі аудит жөніндегі әдістемелік ұсыныстарын әзірлеуді қамтамасыз ету;
3) бағалау жүргізу, кеңес беру және ішкі бақылауды және Холдингті корпоративтік басқаруды жетілдіруге мүмкіндік туғызу;
4) Холдингтің ішкі құжаттарына сәйкес басқа да міндеттер.
 
Кандидаттардың түйіндемелері мен талап етілетін құжаттар 2018 жылғы 16 мамырды қоса алған күнге дейін қабылданады.  Түйіндемені мына факске 8 /7172/ 70-56-89 немесе электрондық адреске: hr@kazagro.kz жіберуге болады, байланыс телефондары: 8 /7172/ 705-620 (вн. 1101).
 

ХАБАРЛАНДЫРУ

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Тәуекел-менеджмент және ішкі бақылау департаментінің бас менеджері лауазымының бос орнына орналасуға үміткерлерге іріктеу жүргізеді.
1. Аталған лауазымға үміткерлерге төмендегідей талаптар қойылады:
1) экономика/қаржы/математика немесе техника саласындағы жоғары кәсіби (экономикалық) білімі;
2) қызметіне сәйкес келетін бағытта жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес, және/немесе қаржы, және/немесе экономикалық, және/немесе банк саласында 3 жылдан кем емес, және/немесе Холдинг компаниясы тобында 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің  болуы, қаржы тәуекелдерін басқару (қаржы немесе несие) саласындағы 3 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесіне артықшылық беріледі;
3) лауазымның мамандығына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ, лауазым бойынша функционалдық міндеттерді  атқару үшін қажетті өзге де міндетті білімінің болуы;
4) құрылымдық бөлімшенің негізгі қызметінің ерекшелігін, бухгалтерлік есеп стандарттарын, сондай-ақ халықаралық стандарттар бойынша есеп жүргізу  ерекшеліктерін, ҚР ҰБ талаптарын білуі;
5) Холдингтің еншілес ұйымдарының несие қызметін үйлестірумен байланысты жұмыс жүргізу қабілетінің болуы, тәуекелдерді басқару шеңберінде методологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыру, тәуекелдер деңгейін бағалау үшін аналитика қалыптастыру, инвестициялық жобалар бойынша қорытынды жасау және ҚЕХС-9 талаптарына сәйкес провизия есептерін жүзеге асыру;
6) тәуекелдерді басқару саласындағы халықаралық сертификаттауының болуы;
7) алғашқы жұмыс орында кәсіби жетістіктер мен жақсы репутацияның болуы;
8) аналитикалық жұмыс, мәліметтермен жұмыс, қаржылық моделдеу, несие қызметін жүзеге асырумен, инвестициялық жобаларды қарастырумен байланысты процестерді түсіну дағдысының болуы;
9) жауапкершілігі, орындаушылық және байланысқа бейімділік қабілетінің болуы.
2. Қосымша талаптар әңгімелесу кезінде қойылып талқыланады.
Түйіндемелерді 8 /7172/ 70-56-89 факсі, hr@kazagro.kz электрондық пошталары немесе 8 /7172/ 70-56-20 (ішкі 1101) байланыс телефондары арқылы жіберуге болады.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) Холдингтің еншілес акционерлік қоғамдары үшін тәуелсіз директорлардың кадрлар резервін қалыптастырады.
Кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптары қосымшаға сәйкес анықталады.
Сыйақы шарттары – ақылы негізде.
 
Холдингтің еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының резервіне өту үшін кандидаттар мынадай құжаттар тапсыруы тиіс:
1. кандидаттың өтініші еркін үлгіде;
2. кандидаттың резюмесі (толық мазмұнды);
3. кандидаттың жеке тұлғалығын растайтын құжаттың көшірмесі*;
4. білімі туралы құжаттың көшірмесі*;
5. еңбек қызметін растайтын құжаттардың көшірмесі;
6. ұсыныс хаттар (қолда бар болса)*;
7. сотталмағандығы туралы уәкілетті органның анықтамасы (ХҚО-дан алынады).
 
Құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде тапсырылады, резидент емес тұлғалар құжаттарды өзге тілдерде де тапсырады.
Ақпаратты нақтылау мақсатында Холдинг кандидат ұсынған құжаттардың растығына тексеру жүргізе алады**.
Құжаттар мына мекен-жайы бойынша қабылданады: 010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ, 803/1 кабинет.
 
*кадрлар бөлімімен расталады
**туған жерін де көрсетуді сұраймыз (ауыл, аудан, облыс, мемлекет) және тұрғылықты жерін (ауыл, аудан, облыс, мемлекет).